Menu Zamknij

RODO

Oświadczenie administratora danych

 • Administratorem danych osobowych jest :
  AKAL ANNA KALETA z siedzibą przy ul. Kolejowa 3 lok. 0.30, 32-065 Krzeszowice
  NIP: 944-198-11-15 tel. 730 922 822 mail: biuro@akal.com.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  składanie ofert dotyczących zawarcia umowy ubezpieczenia, informowanie o kończących
  się polisach, obsługa po sprzedażowa oraz inne czynności ubezpieczeniowe.
 • Dobrowolność przekazywania danych:
  Klient udostępnia dane z własnej woli niemniej są one niezbędne w celu przygotowania
  oferty do zawarcia umowy ubezpieczenia.
 • Zasady przechowywania danych :
  dane w formie papierowej zabezpieczone są w
  zamykanej szafie a w przypadku danych elektronicznych Agent korzysta z profesjonalnej
  poczty e-mail, przechowuje dane na dysku zewnętrznym oraz w komputerach
  firmowych na zabezpieczonych folderach.
 • Udostępnianie danych:
  Klient ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych danych , ma prawo dostępu
  do tych danych, poprawiania i uzupełniania tych danych, przeniesienia danych, prawo do
  cofnięcia zgody na ich przetwarzanie jeżeli taką zgodę wyrażał, prawo do sprzeciwu
  przeciwko marketingowi bezpośredniemu Agenta wykonywanemu bez zgody oraz
  prawo do żądania wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych.
 • Prawo wniesienia skargi :
  W związku z przetwarzaniem danych , Klient może złożyć reklamacje do Agenta lub
  skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Sposób przetwarzania danych :
  Forma papierowa i elektroniczna.
 • Kontakt do Inspektora danych osobowych danego TUk
Biuro Obsługi KlientaMASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!

730 922 822